;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

ПРОФИЛ

Документи достъп до информация

Заявление за достъп до информация

Правила за предоставяне на достъп

Протокол за предоставена информация

Протокол за устно заявление за достъп до информация

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида