;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - Русе

PDF

ПРОФИЛ

Документи достъп до информация

Заявление за достъп до информация

Правила за предоставяне на достъп

Протокол за предоставена информация

Протокол за устно заявление за достъп до информация

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида