;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - Русе

PDF

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ

2021 година

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

download

2020 година

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА

download

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА I-во тримесечие на 2020 г.

download

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА II-во тримесечие на 2020 г.

download

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА III-во тримесечие на 2020 г.

download

2019 година

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА

download

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА I-во тримесечие на 2019 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА I-во шестмесечие на 2019 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА деветмесечието на 2019 г.

download

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА IV-то тримесечие на 2019 г.

download


2018 година

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА 2018 г.

download

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г.

download

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА I-во тримесечие на 2018 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА I-во шестмесечие на 2018 г.

download


2017 година

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА 2017 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ за I-во тримесечие на 2017 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА I-во шестмесечие на 2017 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА деветмесечието на 2017 г.

download


2016 година

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА 2016 г.

download

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

download


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ за I-во тримесечие на 2016 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА I-во шестмесечие на 2016 г.

download

2015 година

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА 2015 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА деветмесечие на 2015 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА I-во шестмесечие на 2015 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА I-во тримесечие на 2015 г.

download

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за I-во тримесечие на 2015 г.

download

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за деветмесечието на 2015 г.

download

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОДИНА

download

ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ КЪМ 1 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

download

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 1 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

download

2014 година

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА деветмесечието 2014 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА I шестмесечие 2014 г.

download

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА 2013 ГОДИНА

download

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

download