Китара

 Китарата (гр. kithara, ит. chitarra, фр. guitare, исп. guitarra, нем. Gitarre, англ. guitar, рус. гитара) е един от най-разпространените, а заедно с това и един от най-древните музикални инструменти. Произходът и не е установен точно, а относно етимологията на името и има най-различни хипотези:
• С думата “кифара” древните елини обозначават струнен музикален инструмент подобен на лира и използван главно за съпровод на пеене. 
• Според нови проучвания “kithara” произлиза от финикийската дума “kuthar” по името на бога на занаятчиите.
• В будизма понятието “китара” означава “съвършенство в изкуствата и науките, хармонично съществуване”.
• От своя страна, предшественицата на китарата - лютнята в древногръцката философска система олицетворява Вселената. “Формата на лютнята символизира небето и земята, а струните и са различните сфери. Атрибут на Аполон и Терпсихора. Символизира хармонията и помирението на силите в природата; самопознанието, омайването на дивите зверове и умението да се разрешават конфликти” (Дж. К. Купър - Енциклопедия на древните символи - с. 86., 125)
• При древните китайци лютнята е един от четирите символа на учеността заедно с книгата, четката за рисуване и шахмата. Означава още хармония между монарси и министри, приятелство, брачно блаженство.

Съществуват 3 форми за изучаване на класическа китара в НУИ „Проф. Веселин Стоянов” Русе:
платената школа към училището - възможност за всеки желаещ, без възрастови ограничения.
задочно - след завършено средно образование (3 семестъра)
ДМШ и редовни класове

Обучението по класическа китара държавна поръчка е заложено в 3 етапа:
1
 I - IV клас ДМШ. Кандидатства се в годината на започване на 1-ви клас в общообразователното училище с изпит по солфеж за проверка на музикалните заложби и способности. В продължение на 4 години се учи два академични часа седмично класическа китара, а в края на всяка учебна година се полага годишен изпит.
2

V - VII редовен клас. Приемният изпит по класическа китара включва етюд и две пиеси по избор на кандидата. Има и приемен изпит по солфеж.

3
VIII - XII клас. Изискванията за приемен изпит са:
     • гами до 4 знака (паралелната минорна в трите разновидности - натурална, хармонична, мелодична) с разложени доминантсептакорд и умален септакорд
     • полифонична пиеса от Й. С. Бах 
     • етюд 
     • две пиеси по избор на кандидата.
полага се и приемен изпит по солфеж в същия ден на провеждане на приемния изпит по класическа китара.

Обучението по класическа китара от V -XI клас е два академични часа седмично, а в XII клас - 3 часа. Всеки първи учебен срок приключва с колоквиум, а края на учебната година - с годишен изпит. Провежда се и общоучилищен конкурс за най-добре изпълнена пиеса, като на китаристите е осигурена привилегията и обучението да се журират сами.

Осъществява се богата и разнообразна концертна дейност. Освен продукции и тематично определени концерти, тя включва и станали традиционни прояви, всред които се открояват програмите при приключване на учебната година и тържествено изпращане на китаристите - абитуриенти, които следват утвърдения през годините ритуал и неизменно завършващ с изпълнението на „Химн на русенските китаристи”. Всяко лято учениците участват в семинар на класическата китара, който се провежда в град Гоце Делчев (местността „Попови ливади”).

Специалноста класическа китара е най-младата в училището (първият ученик е приет през учебната 1994/95г.). От 1997г. русенските китаристи ежегодно вземат участие в международните конкурси за класическа китара:

1997
IV Международен конкурс за интерпретация на класическа китара - Пловдив
I възр. гр. Димитринка Димитрова специална награда на журито
I възр. гр. Радослав Славчев I награда

1998

Международен конкурс за акордеон и класическа китара - Асеновград
II възр. гр. Радослав Славчев III награда

1999

XII Международен конкурс за класическа китара - Гоце Делчев
II възр. гр. Димитринка Димитрова I награда

2000

XIII Международен конкурс за класическа китара - Гоце Делчев
Китарен дует Антони Рикев и Радослав Славчев I награда

2001

V Международен фестивал на класическата китара - Кюстендил
II възр. гр. Антони Масуа III награда
III възр. гр. Росен Димитров I награда
XIV Международен конкурс за класическа китара - Гоце Делчев
II възр. гр Антони Масуа II награда

2002

VI Международен конкурс „Акад. Марин Големинов” - Кюстендил
II възр. гр. Димчо Гайдаров II награда
  Ани Гайдарова III награда
III възр. гр. Димитринка Димитрова III награда
XV Международен конкурс за класическа китара - Гоце Делчев

II възр. гр.

Димчо Гайдаров I награда
  Ани Гайдарова I награда
II възр. гр. Антони Масуа I награда
  Китарен оркестър при СУИ Русе диригент Иван Кочев I награда
VII Международен младежки музикален фестивал - Добрич
III възр. гр. (при неприсъдени I и II)

Георги Пачелиев

III награда
  Полина Манолова III награда
  Димитринка Димитрова поощр. нагр.

2003

VII Международен конкурс „Акад. Марин Големинов” - Кюстендил

III възр. гр.

Димитринка Димитрова I награда

кам. муз.

Светослав Неделчев, Антони Масуа, Димо и Любен Митеви

спец. награда
XVI Международен конкурс за класическа китара - Гоце Делчев

I възр. гр. .

Катерина Йовчева I награда
II възр. гр. Радослав Михайлов I награда
III възр. гр. Димо Митев I награда

терцет

Александър Славчев, Антони Масуа, Георги Пачелиев

I награда

квартет

Светослав Неделчев, Антони Масуа, Димо и Любен Митеви II награда

дует

Николай Кръстев, Енис Шериф поощр. нагр

2004

III Балкански фестивал на класическата китара - Велинград
I възр. гр. Александър Славчев III награда
VIII Международен фестивал „Акад. Марин Големинов” - Кюстендил

II възр. гр.

Александър Славчев II награда
IIIвъзр. гр. Димо Митев II награда

 

китарен оркестър при СУИ Русе с диригент Иван Кочев I награда

квартет

Светослав Неделчев, Антони Масуа, Димо и Любен Митеви

I награда
XVII Международен фестивал на класическата китара - Гоце Делчев
конкурс „Пеещи струни”

I възр. гр.

Роксана Борисова (преп. Георги Тодоров) I награда

II възр. гр.

Николай Кръстев III награда
III възр. гр. Александър Славчев II награда
  Радослав Михайлов поощр. награда
Конкурс „Камерна музика”

квартет

 

Светослав Неделчев , Антони Масуа, Димо и Любен Митеви

I награда
дует Ани и Димчо Гайдарови II награда

Конкурс „Сцена на трубадура”

секстет

Александър Славчев, Ани и Димчо Гайдарови, Вяра, Надежда и Любов Величкови

I награда

IX Международен младежки музикален фестивал „Надежди, таланти, майстори” - Добрич

II възр. гр. (при неприсъдени I, II и III) Радослав Михайлов поощр. награда
III възр. гр. (при неприсъдена I) Димо Митев II награда
2005

IX Международен фестивал на класическата китара - Кюстендил

I възр. гр. Катерина Йовчева III награда
I б възр. гр. (ДМШ) Роксана Борисова (преп. Георги Тодоров) I награда
II възр. гр. Радослав Михайлов I награда
III възр. гр. Димо Митев II награда
IV възр. гр. Росен Димитров II награда

V гр. („Свободна сцена на солиста”)

Ани Гайдарова I награда
  Димчо Гайдаров III награда

VI гр. („китара +”) - кит. секстет

Александър Славчев, Ани и Димчо Гайдарови, Вяра, Надежда, Любов Величкови

I награда

VII гр. („Камерна музика”) дует

Ани и Димчо Гайдарови

III награда

XVIII Международен фестивал на класическата китара - Гоце Делчев

конкурс „Пеещи струни”

I възр. гр.

Моника Попова (преп. Георги Тодоров) I награда
II възр. гр. Катерина Йовчева II награда
III възр. гр. Александър Славчев II награда
  Димчо Гайдаров III награда
IV възр. гр. Димо Митев I награда
  Росен Димитров спец. награда на журито за постигната „висока степен на изпълнителско майсторство”

конкурс „Сцена на солиста”

  Радослав Михайлов I награда
  Ани Гайдарова II награда

конкурс „Сцена на трубадура”

 

вокално инструментален ансамбъл „Доминанта” с худ. р-л Ив. Кочев (Моника Попова, Катерина Йовчева, Бахтишен Сабриева, Татяна Николова, Николай Кръстев, Ани Гайдарова, Димчо Гайдаров, Радослав Михайлов, Радослав Йорданов, Александър Славчев, Димо Митев, Росен Димитров, Радина Коева)

I награда

В специалността класическа китара работи екип от преподаватели:

Иван Кочев (1952 г.) е завършил висше образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” със специалност „Музикална педагогика” и специализация „Инструментално майсторство - класическа китара”. През 2002 г. завършва с пълно отличие в същия Уиверситет магистърска програма - специалност „Педагогика на обучението по музика” като защитава дипломна работа на тема „Организация, оркестрация и ръководство на учебен китарен оркестър” и придобива професионална квалификация „магистър - педагог”.

Иван Кочев започва педагогическата си дейност в ДМШ при УДК - Русе през 1974 г., а от 1979 г. преподава китара в ДМШ „Георги Димитров” - Русе, която преминава към училището по изкуствата през 1992 г. - Платената школа. През същата година специалноста класическа китара е въведена като редовно обучение и на г-н Кочев е възложено основаването на класа по китара. Той извършва активна дейност по подготовката и набирането на кандидати, по сформиране облика на класа и неговото професионално развитие. Учениците на Иван Кочев вземат активно участие в музикалния живот на училището и града, участвайки в представителни концерти и изяви. Изнасят самостоятелни концерти и програми, оформени като лектории. Класът е в тясно сътрудничество с китарни класове от други градове и взема активно участие в майсторски класове и семинари, в които г-н Кочев изнася лекции. Много негови музикaлно - теоретични статии са публикувани в сп. „Китара”. За добрата професионална подготовка на учениците му красноречиво говорят завоюваните 58 награди от 17 престижни международни конкурси и над 100 от регионални и национални такива. Всички завършили средното си образование възпитаници на г-н Кочев са приети в висши учебни заведения - София, Пловдив и В. Търново. Трима от тях вече са преподаватели в училището. За цялостната си дейност Иван Кочев е удостоен с „диплом за принос в развитието на класическата китара в България” от V национален фестивал на класическата китара „Акад. Марин Големинов” гр. Кюстендил 2001 година.

Георги Тодоров (1976 г.) завършва СУИ „Проф. Веселин Стоянов” със специалност тромпет. Класическа китара изучава в класа на Иван Кочев към Платената школа на училището. Висшето си образование завършва в АМТИ - Пловдив с две специалности - класическа китара и тромпет. Учебната 2004-2005 година е третата му година като преподавател, но вече има и първите си успехи от международни конкурси - девет годишната му ученичка Роксана Борисова завоюва I награди от XVII международен конкурс - Гоце Делчев и IX международен конкурс - Кюстендил. Георги Тодоров се специализира за работа с малките ученици в ДМШ и се радва на тяхната обич и доверие.

Росен Димитров (1981 г.) завършва класа по класическа китара в СУИ „Проф. Веселин Стоянов” и паралелно със следването си „музикална педагогика” във ВТУ - „Св. св. Кирил и Методий” започва работа като преподавател в училището. Лауреат е на V и IX международни фестивали на класическата китара „Акад. М. Големинов” - Кюстендил. През 2001 г. завършва майсторски клас при професор Р. Еверс - Музикална академия „Саша Попов” в рамките на фестивала „Мартенски музикални дни”.

Димитринка Димитрова (1984 г.) завършва през 2003 г. класа по класическа китара на Иван Кочев със шест лауреатски звания от международни конкурси. Продължава обучението си със специалност „Музикална педагогика” във Великотърновския университет, а от учебната 2004 - 2005 година е и преподавател в НУИ „Проф. Веселин Стоянов” - Русе.

Като преподаватели в училището са работили за кратко време и бившите ученици на Иван Кочев - Емил Петков (1976 г.) и Теодора Грудева (1976 г.)